Green Belt – Vihreä vyöhyke

Virolahden kunta yhteistyökumppaneineen toteuttaa vuosina 2019-2021 kansainvälistä hanketta Green Belt Connecting People. Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta, joka on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen elinvoiman vahvistumiseen. Mukana hankkeessa ovat Virolahden kunta, Metsähallitus ja Leader Sepra Suomesta sekä Sovetsky (Johannes) ja Leningradin alueen teollisuus- ja kauppakamari LOCCI Venäjältä.

Mikä on Green Belt?

Euroopan Vihreä Vyöhyke (Green Belt) seuraa entisen rautaesiripun reittiä ja yhdistää kansallispuistot, luontopuistot, biosfäärialueet ja rajat ylittävät suojelualueet sekä muut arvokkaat elinympäristöt yli rajojen. Euroopan Vihreä Vyöhyke on ekologinen verkko, joka yhdistää arvokkaat luonto- ja kulttuurimaisemat ja samalla huomioi myös paikallisyhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet.

Projektin ydin – Green Belt -keskukset

Hankkeessa perustetaan kaksi Green Belt –infokeskusta Virolahteen ja Johannekseen. Keskukset tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille luonto- ja ympäristöaiheiseen oppimiseen, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin modernin teknologian ja virtuaalitodellisuuden välityksellä. Projektissa kehitetään yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja osaamista luontomatkailun alalla venäläisten ja suomalaisten yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa. Projektin tuloksena paikallisten asukkaiden tietoisuus kestävästä kehityksestä ja ympäristönäkökulmasta lisääntyy. Green Belt -yhteistyön tuloksena myös lähialuematkailu yli rajan lisääntyy.

Virolahden Green Belt -keskus avautui yleisölle kesällä 2021.

https://www.europeangreenbelt.org/